Хоккей – сӱӱген ойыныс.

Бистиҥ Кош-Агашаймакта кыш областьтыҥ ӧскӧ аймактырына кӧрӧ эрте башталат. Оныҥ учун кышкы спорт, анчадала хоккей ойнооры аайынча тренировкалар, эрте башталары да jолду.

Хоккей ойноорына аймактыҥ jурттарыныҥ спортсмендери сӱрекей jилбиркейдилер. Спорттыҥ бу бӧлӱги аайынча аймактыҥ колхозторыныҥ командалары ортодо кыш башталганынаҥ бери бир канча маргаандар ӧткӧн. Колхозтордыҥ командаларын «МухорТархата» колхозтыҥ хоккеисттери акалады.

Бу колхозтыҥ хоккеистериниҥ аймачный ла областной маргаандардагы jедимдери колхозтыҥ правлениези спортко jаан аjару эдип турганын керелейт. Темдектезе, хоккейстетердиҥ командазы областной маргаандарга колхозтыҥ чодыла аткарылган. Хоккеисттердиҥ спортивный кийими jеткил.

Тархатаныҥ хоккеисттериниҥ тренировкаларын Владимир Найденов ӧткӱрет.

Jакшынак хоккейный командалар аймактыҥ тӧс jуртында ла «40 лет Октября», оноҥ до ӧскӧ колхозтордо бар.

Хоккеисттердиҥ областной маргаандарында бистиҥ аймактыҥ ла «МухорТархата» колхозтыҥ командалары баштапкы эки jерге чыгала, краевой маргаандарга атанган. Ол маргаандар Владимир Ленинниҥ юбилейине учурлай ӧдӱп турган РСФСР-диҥ jурттарыныҥ спортсмендериниҥ спартакиадазына кирген. Краевой маргаандарда Кош-Агаштын хоккеисттери райондор ортодо ӱчинчи jерге чыгып, грамотала кайралдаткан.

Jе онызы ла коштой, бир кезек jедикпестерди айтпаска болбос. Аймактыҥ кезик колхозторында эмди де спортивный инвентарь jеткил эмес. Колхозтордыҥ башкараачы ишчилери спортсмендерди кандый-кандый маргаандарга ийбей де турган учуралдар болот. Мындый jедикпестер jоголзо, Кош-Агаш аймактыҥ хоккеисттери край ичинде баштапкы jер аларында алаҥзу jок.

 

 

 

К. ШАРАПИЕВ,

физкультураныҥ ла спорттыҥ

Кош-Агаштагы комитединиҥ председатели.