Строительдер – юбилейге деп солун

 

Кош-Агаштагы «Межколхозстройдыҥ» коллективи аймактыҥ ӧскӧ организацияларыла кожо СССР-диҥ тӧзӧлгӧнинеҥ ала  50 jылдыгын jакшы ишле ууткырга белетенип туру. Ол белетениш кӧпнациональный коллективти бир кӱӱн – санаага бириктирип , иштиҥ тебӱзин бийиктедер арга берет. Мында казах, алтай, татар, белорус, орус, грузин, чечен ле украинец укту улус ӧмӧ –jӧмӧлӧ иштеп турулар. Олор октябрь айдаҥ бери 1973 jылдыҥ чодына иштеп баштадылар.

Стоительствоныҥ эрчимдӱ ӧйи –jай. Jайгыда строительдерге jаан болушты студенттердиҥ стойотрядтары jтирет. КПСС-тиҥ I съездиниҥ адыла адалган колхозто Jалаҥаш деп jерде jаан магазин , «40 лет Октября» колхозто балдардыҥ 50 jерлӱ садын ла яслязын, « Мухор-Тархата» колхозто 300 кижи отурар jерлӱ клуб тударын олордыҥ болужыла баштагандар. Калганчы jуук ӧйдӧ jаан объектердеҥ школ, фельдшерский пункт ла оноҥ до ӧскӧ  объектерди бӱдӱрип табыштыргандар. Быjыл Кош-Агаш jуртта ПМК-ныҥ базазы, улус jадар туралар, Чынбажы деп jерде эки садучы иштеер бир магазин бӱткен. Кош-Агашта бир уунда 80 кижи ажанар столовый удабас ла бӱдер.

Анайда ок « Межколхозстройдыҥ» бойыныҥ базазы элбеп туру. Калганчы ӱч jлдыҥ туркунына строительдер jадар 400 квадратный метр jерлӱ туралар ла « Межколхозстройдыҥ» конторазы тудулган. Бетонноҥ 50 кижиниҥ jаҥы общежитиезин тудары ла электростанцияны jаҥартары башталган.

Jе мыныла коштой иште бир кезек тутуктар барын темдектеер керек. Стоительный материалдарла ӧйлӱ ӧйинде jеткилдебейдилер. Транспорт ло иштеер улус, специалисттер jедишпей jадылар. Быjыл Горно-Алтайсктагы «Jуртхозтехниканыҥ»  ПМК-зыныҥ (начальниги В. Даньшин.) jалдап алган улузыныҥ бурузыла кезик объектер табыштырылбаган. Олор договорды бузуп, объекти jетире туткылап болбогондор. Jе бу керекти бис удабай ла тӱзедип койорыс.

Иште бийик кӧргӱзӱлерге Г.М. Солодянниковко баштаткан бригада jедип алган. Бригаданыҥ плотниктери  Василий Турищев, Селиверст Казаков ло оноҥ до ӧскӧлӧри ай сайын jакылтаны ажыра бӱдӱрдилер. Г. М. Солодянниковтыҥ портреди аймактыҥозочылдарыныҥ портреттериниҥ галереязында турат. Строительствого jаан каманын «Межколхозстройдыҥ» председатели Роман Павлович Шабунин jетирген. Ол бойы билгир строитель ле башкараачы деп кӧргӱскен. Строительдердиҥ мастери Кереп Дауренбековтыҥjаан ченемелдӱ ле билгирлӱ болгонын оныҥ чыҥдый ижи керелейт. Транспортниктер Михаил Бахметьев, Кавдош Акпасов, Герман Чеконов, Виктор Тюков jакшы иштейдилер.

Кӧпнациональный коллектив ӱч jыл улай социалистический мӧрӧйдӧ баштапкы jер алып, КПСС-тиҥ райкомыныҥ ла аймакисполкомныҥ предприятеллер ортодо улалып jӱрер Кызыл маанызын бек тудат.

 

 

Г. Воронцова, экономист.

Алтайдын Чолмоны, 1 декабрь

1972 j.